Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

hoseanna
Reposted fromFlau Flau viaKulczman Kulczman
hoseanna
hoseanna
hoseanna
9086 63c4 390
Reposted fromnyaako nyaako viaathlin athlin
hoseanna
Reposted frompjoter pjoter viaathlin athlin
hoseanna
0719 47b6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathlin athlin
hoseanna
5828 e5c6 390
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viaathlin athlin
hoseanna
hoseanna
5513 d98f 390
Andrzej Kotański, "Wiersze o moim psychiatrze".
Reposted frommhsa mhsa viaStonerr Stonerr

November 25 2016

hoseanna
Reposted fromsaski saski viaStonerr Stonerr
hoseanna
hoseanna
1059 b781 390
Reposted fromsidus sidus viaStonerr Stonerr
hoseanna
Reposted frombluuu bluuu viaStonerr Stonerr
hoseanna
0331 5fd8 390
Reposted fromfindmehideme findmehideme viaStonerr Stonerr
hoseanna
Myślisz, że powinieneś stać się oświeconym. Daruj sobie, już nim jesteś.
Myślisz, że musisz podążać jakąś ścieżką, żeby dotrzeć do celu...Nie męcz się, nie ma żadnych ścieżek.
Myślisz, że oświecenie jest celem... Odpuść sobie, nie ma żadnych celów.
Myślisz, że powinieneś zmienić siebie i świat, żeby uczynić go bardziej znośnym... Wyluzuj się, nie masz niczego do zrobienia.
Myślisz, że znajdziesz Boga w Indiach, czy Tybecie... Nie ma dokąd zmierzać. Świadomość jest wszędzie, i taka sama.
Myślisz, że twoja osobista historia ma jakieś znaczenie... Wszystkie są takie same, niezależnie od tego, jak przebiegały.
Myślisz, że twoja historia jest prawdziwa... W żadnej mierze, to tylko iluzja, to tylko sen.
Myślisz, że panujesz nad swoim życiem... Żart, jesteś tylko marionetką w rękach Źródła.
Myślisz, że masz wolną i dokonujesz wyborów. Nic z tego, jest tylko przeznaczenie, stopniowo odsłaniające swoje oblicze.
Myślisz, że masz jakichś wrogów w świecie... Mylisz się, oni, jak i wszystko inne, to tylko Źródło.
Myślisz, że jest jakaś tajemna formuła pozwalająca znaleźć Boga... Zrelaksuj się, nie musisz nikogo szukać, już jesteś u siebie.
Myślisz, że Bóg życzy sobie podniesienia poziomu świadomości na planecie. Dobre sobie, to tylko Źródło bawi się w granicach stworzonych przez siebie ograniczeń.
Myślisz, że Bóg, uczynił ciebie odpowiedzialnym za twoje postępki... Nie zawracaj sobie tym głowy, nie ma czegoś takiego jak karma.
Zabawiasz się osądami, radujesz ocenami, lubujesz w porównaniach, zamęczasz preferencjami. Zatrzymaj się wreszcie, wszystko jest dokładnie takie, jak być powinno.
Chcesz być kimś ważnym i szanowanym. Daj spokój, po prostu bądź.
Boisz się śmierci jako najbardziej tragicznego wydarzenia twego życia. Odwagi, śmierć jest końcem ograniczeń...
Masz nadzieję na lepsze życie następnym razem. Jaźń nie inkarnuje. Jest tylko Źródło, Ja Jestem.
Żałujesz przeszłości, zamartwiasz się teraźniejszością, lękasz się przyszłości. Przebudź się! Jesteś nieskończonym Źródłem, bawiącym się swoim snem.
Podniecają ciebie wszelkiej maści spiskowe teorie. Nie ma żadnego spisku, to tylko Źródło bawi się ze sobą.
Myślisz, że twoje życie ma jakiś cel....Nie ma indywidualnego „ja” mającego cel. Jest tylko Źródło. Ono cię powołało i nigdy nie poznasz celu przez swój, siłą rzeczy, ograniczony umysł.
— Wielki Kosmiczny Żart; Satyam Nadeen „Od cebuli do perły”
Reposted fromStonerr Stonerr
hoseanna
5173 6853 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaStonerr Stonerr
hoseanna
5868 2cdd 390
Reposted fromplayinglove playinglove viaStonerr Stonerr
hoseanna
5669 36a1 390
śnij niemożliwy sen.
Reposted fromStonerr Stonerr
hoseanna
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromwish78 wish78 viahormeza hormeza
hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl