Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

hoseanna
Ja zaś pragnęłabym upiększać życie - mówiła Ania w zamyśleniu - nie tyle chodzi mi o nauczanie ludzi, chociaż wiem, że to jest chyba najszlachetniejsze dążenie, ile o to, aby życie upływało im milej. Pragnę, aby dzięki mnie przeżyli jakąś radość... Radość, której by nie mogli zaznać gdyby mnie nie było na świecie.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr

April 18 2017

hoseanna
7561 10c2 390
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viastonerr stonerr

April 14 2017

hoseanna
2442 f072 390
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viahormeza hormeza
hoseanna
4938 5bc7 390
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
hoseanna
Reposted frommefir mefir viahormeza hormeza
hoseanna
9109 bff1 390
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
5481 6bf3 390
5986 c40c 390

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

hoseanna
Reposted fromgruetze gruetze viahormeza hormeza
hoseanna
hoseanna
6322 8fb3 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahormeza hormeza
hoseanna
6857 bdc2 390
Reposted fromrenirene renirene viahormeza hormeza
hoseanna
9345 ed91 390
Reposted fromkrzysk krzysk
4624 a182 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow introvertunites.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
0716 e0c0 390

magictransistor:

Sri Varaha Avatara. Patna. 1800s.

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viahormeza hormeza

April 10 2017

hoseanna
1128 0858 390
Reposted fromthetemple thetemple viasssss sssss

April 03 2017

hoseanna
7490 b906 390
ok
Reposted fromqb qb viaathlin athlin
hoseanna
7205 974a 390
Reposted fromdusix dusix viagazda gazda

March 31 2017

9260 d2c4 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl