Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

hoseanna
Samsara is mind turned outwardly, lost in its projections.
Nirvana is mind turned inwardly, recognizing its nature.


— Tulku Urgyen Rinpoche
Reposted bystonerrepidemicsoulwaxjedriqmangoejanealicejonesxempxmousselinesputnikstreetartblackdramaskynetpizzazupabiskupa

November 02 2017

hoseanna
0210 8138 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaMaddoxx Maddoxx
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

hoseanna
hoseanna
8751 cfc7 390
Reposted fromsoliloquyy soliloquyy viavol vol
6790 836c 390

double portrait of Marie and P.S. Krøyer
1890
it was their honeymoon in italy
he painted her and she painted him 

hoseanna
2241 7922 390
Reposted fromsiedem siedem viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
hoseanna
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viastonerr stonerr
2494 e626 390

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
hoseanna
9019 1737 390
Reposted fromCimala Cimala viastonerr stonerr
2381 3a96 390

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viastonerr stonerr
hoseanna

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viastonerr stonerr
My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastonerr stonerr
hoseanna
3102 5a34 390
weed, mush, buddha
Reposted fromstonerr stonerr
4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viastonerr stonerr
hoseanna
hoseanna
Reposted fromgruetze gruetze viastonerr stonerr
hoseanna
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viastonerr stonerr
hoseanna
8666 19e3 390
Reposted fromsoulwax soulwax viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl